Zastosowanie pary wodnej w pożarnictwie

scott-afb-81168_1280

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Kiedy na swojej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie znane nam materiały – ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów stosuje się różne środki gaśnicze.